Začiatky značky siahajú do roku 2016, kedy vznikol aj prvý názov Yokai Squad. Pod týmto názvom sa ukrývala partia kamarátov, ktorí sa intenzívnejšie stretávali v nočných uliciach Bratislavy. S ideou vytvoriť značku oblečenia sme zmenili názov na Yokai Club a postupne sa vykryštalizovali aj ľudia, ktorí za značkou stoja dodnes.

Názov Yokai Club vznikol spojením japonského slova “yōkai“ (démon, duch) a anglického slova “club“ (klub). Zhmotňuje všetky naše zlé vlastnosti, ktoré sa bežne ľudia snažia skrývať pod masky. Keď si ich potom doma po práci alebo škole zložia, odkryjú svoju pravú tvár, tvár démona, ktorá tvorí naše logo.

Našou spoločnou myšlienkou je, aby sa jednotlivec nebál ukázať svoje zlé stránky a bol prijatý v spoločnosti. My sami nie sme dokonalí a nesprávame sa vždy morálne. Nikoho nesúdime na základe jeho vonkajšej formy a snažíme sa navzájom rešpektovať aj napriek našim nedokonalostiam. Pri tvorbe oblečenia sa nesústreďujeme len na estetickú stránku ale aj na funkčnosť a hlbšie posolstvo našich vecí. Uprednostňujeme kvalitu nad kvantitou a z tohto dôvodu nevydávame oblečenie príliš často a vo veľkých množstvách.

Instagram