Vo svojej tvorbe sa zaoberám najmä tematikou tela a telesnosti. V podstatnej časti fotografických súborov využívam samotné telo len ako médium, prostredníctvom ktorého vyjadrujem osobné či všeobecne zaužívané stanovisko o človeku v kontexte prírody, metafyziky, duchovna alebo psychológie. Naratív analógovej, digitálnej alebo instantnej fotografie dotváram deštrukciou, rekonštrukciou alebo inštaláciou vizuálneho diela v digitálnom či reálnom priestore. S diapazónom autorských prístupov k výpovedi, vizuálu, objektu i samotnému fotografickému médiu neustále experimentujem a za svoj primárny nielen umelecký zámer považujem pochopiť svet okolo mňa, a tým pochopiť aj seba samého. Momentálne študujem na Katedre fotografie a nových médií Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave.

Instagram