Yōkai pochádza z japončiny a znamená démon, duch. Yokai Club, ako platforma, zastrešuje viaceré elementy umenia. Všetkých členov spája najmä jednotná ideológia a životný štýl. Snažíme sa stelesniť naše hodnoty, túžby, záujmy, postoje a názory. Našou spoločnou myšlienkou je, aby sa jednotlivec nebál ukázať svoje zlé stránky a bol prijatý v spoločnosti.

Ľudia sa bežne snažia ukrývať svoje skutočné „JA“ a dávajú si masky, ktoré, keď prídu domov, zložia a odkryjú svoju pravú tvár. Pod touto maskou žije démon, ktorého má v sebe každý z nás, no v inej forme, a ktorého tvár symbolicky tvorí aj naše logo.

Našim hlavným cieľom je poskytnúť priestor na sebarealizáciu všetkým umelcom, ktorí zdieľajú našu ideológiu, životný štýl a umeleckú tvorbu. Ako umelecký movement chceme priniesť nový pohľad na tvorbu umenia na Slovensku a zároveň prezentovať ľuďom odvetvia umenia, ktoré nemajú v našich končinách dostatok pozornosti.