Hudba je veľmi široký pojem a tvorí ju veľa štýlov. V ľuďoch vyvoláva rôzne pocity – šťastie, smútok, pokoj, napätie, a podobne. Pre niektorých znamená únik a pomáha im rovnako, ako pomohla veľakrát mne. Hudba je obrovskou súčasťou môjho života a tvorím ju spôsobom, ktorý mi vyhovuje. Vo svojej tvorbe sa snažím striedať rôzne štýly, pretože zamerať sa iba na jeden je, z môjho pohľadu, veľmi obmedzujúce, no kombinujem najmä tie, ktoré sú mi blízke aj ako poslucháčovi. Texty píšem tak, aby som čo najpresnejšie obsiahol problémy a emócie mladých ľudí. Chcem im prostredníctvom mojich skladieb priniesť niečo, s čím sa budú môcť stotožniť. Inspiráciu čerpám zo svojich životných skúseností alebo zo skúseností mojich blízkych.

Instagram Spotify