Myšlienka, ku ktorej vznikol projekt našej umeleckej platformy, zameraný na zdôraznenie dôležitosti oblečenia v rámci verejnej prezentácie jednotlivca a jeho štýlu. Yokai Club už od svojho vzniku zastáva myšlienku unikátnej reprezentácie jednotlivca a akceptovania odlišností ostatných. Tieto hodnoty sme sa rozhodli stvárniť práve v projekte Clothes speak when you’re silent, ktorý zdôrazňuje, že bez jediného slova dokážeme prostredníctvom oblečenia vyjadriť našu osobnosť, myšlienky, emócie a presvedčenia, vďaka čomu oblečenie ”rozpráva” za nás. Či už vedome alebo nevedome, každý z nás si vytvára mienku o človeku aj na základe jeho oblečenia. Týmto projektom sme tiež chceli povedať ľuďom, aby neobmedzovali svoju kreativitu pri tvorbe outfitov ktoré sú z veľkej časti odrazom našich každodenných emócií. V Yokai Clube sa tiež snažíme poukázať na to, že akceptácia ľudských nedokonalostí a zlých stránok, môže priniesť úplnú slobodu prejavu, pričom práve oblečenie považujeme za jeden zo základných elementov sebaprezentácie človeka. Clothes speak when you’re silent hovorí ako dôležitosti slobodného štýlu obliekania, tak aj akceptovaní oblečenia ostatných. Šírenie tejto myšlienky v našich končinách považujeme za nevyhnutné pre úplný zánik diskriminácie v obliekaní, ktorá by nemala mať miesto v našej spoločnosti.