By: Keylon Hill

EP s názvom chladný sen je môj prvý projekt. Mojim cieľom pri jeho tvorbe bola rôznorodosť skladieb a moodov, ktoré ponúkajú. Týmto spôsobom som chcel dosiahnuť aby si každý poslucháč prišiel na svoje bez ohľadu na to aký štýl hudby preferuje a zároveň som chcel sám sebe dokázať, že nie som obmedzený na jeden hudobný smer z pohľadu zvuku a flowu.
Počúvaj tu.