By: David Hangonyi

Publikácia španielskeho umelca a kurátora Joana Fontcuberta, Pandora‘s Camera, pretvára Decartov slávny citát z: „Myslím, teda som.“ na: „Fotografujem, teda som.“ predstavila súčasnému svetu ďalší evolučný míľnik. Fotografia už naďalej svetu nepodáva len informácie, ale aktívne participuje aj na jeho formovaní. Samotný akt fotografovania predstavuje rutinnú a všednú činnosť, ktorou sme neustále posadnutí. Akt držania akejkoľvek kamery sa stal formou afirmácie vlastnej prítomnosti.

Vo svojej práci analyzujem a ďalej rozširujem afirmáciu prítomnosti prostredníctvom aktu fotografovania na základe princípu „orámovania“ reality prostredníctvom aparátu i vlastného videnia.

-273.15 skúma a predstavuje vonkajšiu a vnútornú realitu jedinca využitím transparentnosti a kontradikcie pozitívneho a negatívneho obrazu zvečnenej („zamrazenej“) reality, čím rozširuje Fontcrubertov citát na: „Fotografujem to, kým som.“